Tots els DTR

1997/98. I. cicle de Diumenges a Tot Ritme 1998/99. II. cicle de Diumenges a Tot Ritme 1999/00. III. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2000/01. IV. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2001/02. V. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2002/03. VI. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2003/04. VII. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2004/05. VIII. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2005/06. IX. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2006/07. X. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2007/08. XI. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2008/09. XII. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2009/10. XIII. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2010/11. XIV. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2011/12. XV. cicle de Diumenges a Tot Ritme 2012/13. IV. cicle de Diumenges a Tot Ritme