Les orquestres

Orquestra Piccolo.
Alumnes a partir de primer cicle de nivell elemental.
Integrada per una 15 d’alumnes.
Director: Alfons Pérez.
 
Orquestra Cantabile.
Alumnes a partir de segon cicle de nivell elemental.
Integrada per uns 30 alumnes.
Director: Toni Campos.
 
Orquestra Simfònica L’Intèrpret.
Alumnes del darrer curs de nivell elemental i de nivell mitjà.
Integrada per uns 55 alumnes.
Director: Alfons Pérez.