Notes als bits

De les notes als bits
La tecnologia al
servei de la música
 
 

Microfusa

Escola associada
a Microfusa
Un segell de qualitat
i solvència
 

So

Cursos de So
Des del micro, fins a
la taula de so
 
 

Produccio

Cursos de producció de música electrònica
Fes-te la teua pròpia
música
 

Dj

Cursos de Dj
Passa de ser un
“punxadiscos” a ser
un professional
 

Curs de so bàsic

SO BÀSIC, nivell 1, 80 hores. 
Alumnes per grup: mínim 3 i màxim 6.
 
Horaris/grups durant el curs escolar:
2 dies entre setmana de 19:00 a 22:00 h.
Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 h.
 
Professor: Josep Maria Bossa. 
 
Preu oficial: 1.460 €. Preu becat: 1.168 €.
 
 
El curs de so bàsic, és la porta d'entrada a l'entorn dels sistemes de sonorització professionals. Durant el curs s'aprèn el funcionament bàsic dels equips i instal·lacions d'àudio professional, abordant aspectes relacionats amb la captació sonora, la mescla, l'enregistrament d'àudio, l'amplificació, els sistemes d'edició, etc. També es proporcionen els coneixements més necessaris de so i electrònica bàsica, amb l'objectiu d'assentar les millors bases possibles pel que fa als sistemes d'àudio i els conceptes de so.
 
Objectius
Proporcionar a l'alumne coneixements bàsics, referents a la configuració d'àudio. L'alumne adquireix capacitats suficients per poder desenvolupar tasques com a assistent en una instal·lació de so. Adquirir una base de coneixements suficients que permetin a l'alumne continuar amb estudis més avançats en àudio i sonorització professional
 
A qui va dirigit
Aquest curs està orientat per a totes aquelles persones que volen accedir als entorns de treball de l'àudio professional. Els alumnes que fan aquest curs provenen de diverses inquietuds, des de la persona aficionada que comença des de zero, els professionals que volen adquirir altres punts de vista o actualitzar-se, fins a persones amb estudis universitaris tècnics que no han tingut l'oportunitat de relacionar-se amb aquest entorn ni amb els professionals que s'hi dediquen.
 
Continuació dels estudis
So Professional
 
Temari

Curs de so professional

SO PROFESSIONAL, nivell 2, 120 hores.
Alumnes per grup: mínim 3 i màxim 6.
 
Horaris/grups durant el curs escolar:
A convenir.
 
Professor: Josep Maria Bossa.
 
Preu: 2.190 €. Preu becat: 1.752 €.
 
 
El Curs de So Professional fa un exhaustiu recorregut a través de les matèries i eines que el professional del so necessita dominar i per desenvolupar la seva tasca, ja sigui en l'àmbit de l'estudi, del so en viu, la producció musical, la post-producció de vídeo, etc. Es tracta d'un curs eminentment pràctic (més del 65% de les 120 hores lectives de què consta el curs són sessions pràctiques) al final del qual l'alumne disposa de les bases necessàries per a desenvolupar-se i seguir creixent en l'àmbit d'especialització professional que triï a posteriori.
 
Objectius
Adquirir coneixements sobre les eines que permeten el processament del so, els sistemes de sonorització digitals, etc., relacionats amb les configuracions i equipament d'estudis en qualsevol dels àmbits típics de treball; estudi de gravació, postproducció, mescla, so en viu.
Preparar l'alumne per poder continuar el seu aprenentatge, més pràctic i especialitzat en cadascuna de les àrees de treball de l'entorn de la tecnologia de l'àudio.
 
A qui va dirigit
El Curs de So Professional s'adreça tant a persones que volen convertir-se en professionals del so (en diversos camps d'especialització) com a músics, DJs o creadors multimèdia desitjosos d'aprofundir en els seus coneixements de so per desenvolupar la seva tasca en condicions idònies.
 
Temari

Curs de so professional semipresencial

SO PROFESSIONAL, semipresencial , 200 hores.
 
Modalitat semipresencial que inclou el temari de Tècnic de so bàsic i professional.
110 h es fan on-line i 90 h són de pràctiques presencials a L'Intèrpret. 
Cal matricular-se directament a Microfusa
 
Professor classes presencials: Josep Maria Bossa.
 
 
Aquest curs està format per una primera part on line, de 6 mesos de durada, més un bloc de pràctiques realitzat en estudi de gravació professional de 90 hores de durada. Aquestes pràctiques es poden realitzar en qualsevol dels centres certificats per Microfusa, com L'Intèrpret.

El curs mostra tots els coneixements teòrics sobre el funcionament dels sistemes de sonorització professional. Des dels conceptes més bàsics, fins a les configuracions més completes d'estudis digitals. Les 90 hores de pràctiques en Estudi d'Enregistrament ofereixen una completa formació per al coneixements de l'equipament tècnic que trobem en els Estudis de Gravació professionals.
 
Objectius
Adquirir coneixements sobre les eines que permeten el processament del so, els sistemes de sonorització digitals, etc. relacionats amb les configuracions i equipament d'estudis en qualsevol dels àmbits típics de treball; estudi de gravació, post-producció, mescla, so en viu ... Aprendre a través de la pràctica, el complet funcionament d'un Estudi de Gravació.
 
A qui va dirigit
El Curs de So Professional s'adreça tant a persones que volen convertir-se en professionals del so (en diversos camps d'especialització) com a músics, DJs o creadors multimèdia desitjosos d'aprofundir en els seus coneixements de so per desenvolupar la seva tasca en condicions idònies.
 
Temari

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .