Vaig a l-interpret

Vaig a L’Intèrpret
Vine a viure la música,
la nostra pedagogia.
 
 
 

Aprendre des de petit

Aprendre des de
ben petit
Tots els infants naixen
amb una música sota
la pell.
 

Tots els nivells

Tots els nivells
Som la primera
escola privada de
Lleida autoritzada
per la Generalitat
 

Totes les musiques

Totes les músiques
De Bach a Ellington,
de Mozart a Lennon,
del jazz al hip hop, de
l’ètnica a la tradicional
 

Mai es tard

Mai és tard per començar
Tan se val l’edat que
tinguis i els estudis de
música que has cursat
 

Llenguatge musical

Durant els dos primers cursos del primer cicle de nivell Elemental (dels 6 als 8 anys) l’alumnat fa dues sessions setmanals d’una hora cadascuna.
Al segon cicle (a partir dels 8 anys) i fins el final del nivell Mitjà faran dues sessions setmanals d’una hora i mitja de durada cadascuna. 

 
Continguts Nivell Elemental: A partir dels 6 anys tots els infants estan en un gran moment receptiu per començar a conèixer les bases del llenguatge musical, bàsiques per entendre tot el que envolta el món de la música i poder començar l’estudi d’un instrument, que és on s’apliquen i on es veuen reflectits tots els continguts que es treballen en el llenguatge musical.
És en el Nivell Elemental on els alumnes agafen les bases principals del món de la música, per poder després tractar a més profunditat altres temes en el Nivell Professional.
 Els blocs treballats són: teoria, entonació, solfeig, lectura, ritme, educació de l’oïda, audició i Informàtica musical.
 


Triar instrument

A L’Intèrpret es poden estudiar 17 instruments diferents.
Tots ells encaixen en diverses formacions, agrupacions i estils musicals. L’estudi de l'instrument s’inicia al primer curs del Nivell Elemental, cap als 6 anys, tot i que es pot començar a estudiar més tard.
La tria de l’instrument és un moment important, ple d’il·lusió i de dubtes.
L’escola disposa d’un pla d’assessorament en l’elecció de l’instrument. El nostre pla, doncs, us ajudarà per tal que el vostre fill o filla esculli l’instrument que més li a grada i millor s’adapta a les seues necessitats. Us aportarem criteris com les característiques de l’instrument, les possibilitats que té dins les diferents formacions, els condicionants del seu aprenentatge.
Tot plegat us ajudarà a guiar el vostre fill o filla en aquesta tria.

Nivell mitjà

El nivell mitjà es cursa a partir dels 11/12 anys i dóna continuïtat al nivell elemental. Aquests estudis musicals permeten la possibilitat de convalidar crèdits a l’ESO i el Batxillerat. Al nivell mitjà, i gràcies al nostre Pla d’Acció Tutorial, l’alumnat pot decidir el seu propi itinerari escolar.
 
Assignatures:
 
Professorat:  
 
Adreçat a Alumnes d’11 a 18 anys.
Horari Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 19:00 a 20:30 h.

Llenguatge musical nivell mitjà

Llenguatge musical de nivell mitjà

Durant els dos primers cursos del primer cicle de nivell Elemental (dels 6 als 8 anys) l’alumnat fa dues sessions setmanals d’una hora cadascuna. Al segon cicle (a partir dels 8 anys) i fins el final del nivell Mitjà faran dues sessions setmanals d’una hora i mitja de durada cadascuna. 


Continguts Nivell Mitjà: A partir dels 6 anys tots els infants estan en un gran moment receptiu per començar a conèixer les bases del llenguatge musical, bàsiques per entendre tot el que envolta el món de la música i poder començar l’estudi d’un instrument, que és on s’apliquen i on es veuen reflectits tots els continguts que es treballen en el llenguatge musical. És en el Nivell Elemental on els alumnes agafen les bases principals del món de la música, per poder després tractar a més profunditat altres temes en el Nivell Professional.


Els blocs treballats són: teoria, entonació, solfeig, lectura, ritme, educació de l’oïda, audició i Informàtica musical.


Assignatures nivell mitjà

Les assignatures són les matèries que fan de coixí i donen amplitud a l'aprenentatge instrumental. Complementen, així, l’estudi de l’instrument, que en definitiva és una altra assignatura, i li proporcionen les eines necessàries per tal d’executar, interpretar, comprendre i sentir millor la música què es toca. Si no fos així tot es quedaria en un procés purament tècnic, i la música és molt més que això. Les assignatures que veureu en aquesta secció es divideixen en obligatòries i optatives. 

 
En són obligatòries:

• Llenguatge musical.

• Instrument: els alumnes poden triar entre un ampli ventall d’instruments.


 
En són optatives: la tria d’una formació musical en la qual l’alumnat pot participar, segons l’instrument que cursi:


Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .