No tots son iguals
No tots els Conservatoris
són iguals
A L’Intèrpret aconseguiràs
molt més que un títol
 
 
Estudis grau professional
Estudis de
Grau Professional
Som el primer
conservatori
privat de Lleida
 
Convalida
Convalida assignatures
La millora manera de
compaginar els estudis
d’ESO i Batxillerat
 
 
Instruments moderna
Especialització en
instruments música
moderna
El rock, el pop i el jazz,
també al conservatori
 

L'únic conservatori

L'Intèrpret és l'únic conservatori de música privat de la demarcació de Lleida i el tercer de Catalunya.
Per tant, pot impartir els corresponents cursos i expedir la titulació que acredita els estudis de Grau Professional.
 
L’Intèrpret es va constituir com a Conservatori el 2010 i vol esdevenir un centre de referència per la seua pedagogia i pel fet de ser el Conservatori de Lleida que ofereix l’especialització en música moderna.
La innovació pedagògica, les noves tecnologies i el tracte amb l’alumnat són, doncs, elements bàsics i comuns amb l’Escola de Música que n’és l’origen.
 
 

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .