No tots son iguals
No tots els Conservatoris
són iguals
A L’Intèrpret aconseguiràs
molt més que un títol
 
 
Estudis grau professional
Estudis de
Grau Professional
Som el primer
conservatori
privat de Lleida
 
Convalida
Convalida assignatures
La millora manera de
compaginar els estudis
d’ESO i Batxillerat
 
 
Instruments moderna
Especialització en
instruments música
moderna
El rock, el pop i el jazz,
també al conservatori
 

Horaris

Per tal de donar resposta a les demandes de l’alumnat i les seues famílies i permetre una millor compatibilització dels estudis musicals i els ordinaris, a L’intèrpret hem adaptat l’horari de les classes i oferim la possibilitat de cursar les assignatures en horari intensiu (divendres tarda i dissabtes al matí).
Una mesura innovadora que facilita la incorporació de l’alumnat de fora de la ciutat de Lleida.
 
Horari entre setmana: L’horari es reparteix entre dilluns i divendres. Les classes són a partir de les 18 o 19 hores i les individuals o la música de cambra es poden cursar, també, al matí o migdia.
 
Horari compactat de cap de setmana: Aquesta opció està especialment pensada per a la gent que s’ha de desplaçar, és a dir de fora de Lleida. Les assignatures es concentren entre el divendres a la tarda i el dissabte al matí.
 
exemple horari compactat

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .