No tots son iguals
No tots els Conservatoris
són iguals
A L’Intèrpret aconseguiràs
molt més que un títol
 
 
Estudis grau professional
Estudis de
Grau Professional
Som el primer
conservatori
privat de Lleida
 
Convalida
Convalida assignatures
La millora manera de
compaginar els estudis
d’ESO i Batxillerat
 
 
Instruments moderna
Especialització en
instruments música
moderna
El rock, el pop i el jazz,
també al conservatori
 

El grau professional

El Grau Professional són uns estudis de música reglats adreçats, mitjançant una via professionalitzadora, a l’obtenció del Títol de Grau Professional de Música.
 
S’estructuren en 3 cicles de dos cursos de durada cadascun, és a dir, que duren sis cursos.
Aquests estudis es poden fer simultàniament amb els d’ESO i Batxillerat.
En acabar, l’alumne que ho desitgi pot optar a accedir als estudis de Grau Superior que es poden cursar, a Catalunya, a l’ESMUC, el Taller de Músics i el Liceu (tots 3 a Barcelona).
 
Per accedir al Grau Professional, cal superar una prova d’accés que està regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Aquesta prova es fa a L’Intèrpret.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .