Descobrir el mon

Música per a bebès
Descobrir el món
amb la música
 
 
 

Tan petit

I tant petit,
ja pot fer música?
Mai és massa aviat
per començar
 
PRENATAL

Estona especial

Fes música amb
el teu infant
Passa una estona
especial, compartint
una activitat

El programa Petits Músics

Al meu fill li agrada la música...Petit mans al cap

Perquè la música és un dels seus primers estímuls. La música que ha escoltat a casa des que va nàixer, les cançons que li canten els pares i els avis, la ràdio, la televisió. Melodies, ritmes, que li generen rialles, moviment, que intenta imitar i repetir. És un dels seus primers contactes amb l’art.

A L’Intèrpret vam endegar el programa Petits Músics l'any 2001, un cop més com el primer centre a la demarcació de Lleida a oferir un programa acurat de música per a bebès. Ho vam fer convençuts que si mai és tard per començar a aprendre música, tampoc mai és massa aviat.

El programa Petits Músics és un curs destinat a afavorir el desenvolupament dels infants més petits a través de la música.

Aquest programa educa no tant sols en l’àmbit musical, sinó que ajuda a desenvolupar les capacitats integrals de l’infant.

Així, treballem per desenvolupar les capacitats cognitives com són: la memòria, la concentració, l’atenció, la imaginació, l’observació, la comparació, la lògica i la creació; les capacitats motrius pel que fa a l’adquisició del control postural i desplaçament del propi cos tant globalment com per parts; la capacitat d’interrelació social o sociabilitat, per establir els valors de respecte, estimació, tolerància i solidaritat amb els altres; la capacitat d’autonomia personal, perquè afavorim l’adquisició d’hàbits, el coneixement de si mateix i la pròpia personalitat.


Inici de les classes a l'octubre.
• P0. Dimarts de 11:00 a 12:00 h.
• P1 i P2. Dilluns de 18:00 a 19:00 h.
• P2. Dimarts de 17:00 a 18:00 h.
Tallers en DISSABTES.
P1 de 10:00 a 11:00 h i P2 d'11:00 a 12:00 h.
• 4, 11, 18 i 25 de febrer.
• 4, 11, 18 i 25 de març.
• 1, 8, 22 i 29 d'abril.
 
Es plantejaran més grups en funció de la demanda.
 
Preus: 50 €/mensuals.
Socis del Club Banyetes: 40 €/mensuals.
 

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .