som interpret 1

Des de la seua
creació, el 1997,
L’Intèrpret ha esdevingut
un centre de referència
som interpret 2

L’alumnat com a
centre de la nostra
pedagogia
som interpret 3

Gaudir de la música
i el teatre, el nostre
principal objectiu


som interpret 4

Hi ha una música
per a cadascun
de nosaltres
som interpret 5

Les noves tecnologies
a la música

PIMI, Programa d'Informàtica Musical de L'Intèrpret

Des dels nostres inicis, a L’Intèrpret hem apostat per integrar les noves tecnologies en l’ensenyament de la música, com a suport didàctic, però sobretot, com una eina més de creació i producció musical. Així, tot l’alumnat, des dels més petits fins als més grans, passen per l’aula d’informàtica musical.
Aquest és, doncs, el Programa d’Informàtica Musical de L’Intèrpret (PIMI). El PIMI és un pla d’actuació de caràcter transversal. Això és, que vol afectar i repercutir sobre tots els nivells i membres de la nostra comunitat educativa.

Els principals focus d’actuació són:

• El Llenguatge Musical, que empra l’ordinador per fer dictats i treballar l’educació de l’oïda, treballar l’audició musical, visualitzar CD-roms, conèixer i utilitzar els principals editors de partitures i seqüenciadors. Un altre àmbit de treball dins el llenguatge musical és el fer cerques tutoritzades d’informació a Internet.


• L’Instrument, on es fa anar l’ordinador com a eina de suport en l’estudi, i serveix, així, per l’acompanyament rítmic i melòdico-harmònic.


• A la resta d’assignatures, com la Iniciació Musical, els serveix per a visionar material en format CD-Rom o DVD.
• El professorat, que utilitza la xarxa interna de l’escola per a preparar les classes, fer els informes trimestrals, preparar exàmens o arxivar els registres de tutoria. També per a la seua formació permanent.
• La comunicació amb les famílies, que majoritàriament es fa mitjançant el correu electrònic.
• La Mediateca, que disposa d’uns 5000 registres, corresponents a llibres i partitures.
• La presència de L’Intèrpret a la xarxa és força destacable, mitjançant aquesta pàgina web i la seua inclusió a les xarxes socials, com una eina més de comunicació i de relació amb la comunitat educativa i més enllà.
• L’Intèrpret també compta amb una xarxa Wifi, que posa a l’abast del professorat, l’alumnat i les seues famílies la connexió a internet.
 

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .