Notes als bits

De les notes als bits
La tecnologia al
servei de la música
 
 

Microfusa

Escola associada
a Microfusa
Un segell de qualitat
i solvència
 

So

Cursos de So
Des del micro, fins a
la taula de so
 
 

Produccio

Cursos de producció de música electrònica
Fes-te la teua pròpia
música
 

Dj

Cursos de Dj
Passa de ser un
“punxadiscos” a ser
un professional
 

Certificat Microfusa

L’Intèrpret ha apostat per la formació que imparteix Microfusa, com el centre de referència l’Estat en l’ensenyament del So i la Tecnologia Musical.
 
En superar cada curs, L’Intèrpret lliura un certificat Microfusa. Aquest és un diploma privat de formació no reglada. Ara bé, els certificats Microfusa estan àmpliament reconeguts al sector, com una garantia de rigor i professionalitat i d’haver adquirit els coneixements adients per desenvolupar una tasca professional.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .