No tots son iguals
No tots els Conservatoris
són iguals
A L’Intèrpret aconseguiràs
molt més que un títol
 
 
Estudis grau professional
Estudis de
Grau Professional
Som el primer
conservatori
privat de Lleida
 
Convalida
Convalida assignatures
La millora manera de
compaginar els estudis
d’ESO i Batxillerat
 
 
Instruments moderna
Especialització en
instruments música
moderna
El rock, el pop i el jazz,
també al conservatori
 

El grau professional

El Grau Professional són uns estudis de música reglats adreçats, mitjançant una via professionalitzadora, a l’obtenció del Títol de Grau Professional de Música.
 
S’estructuren en 3 cicles de dos cursos de durada cadascun, és a dir, que duren sis cursos.
Aquests estudis es poden fer simultàniament amb els d’ESO i Batxillerat.
En acabar, l’alumne que ho desitgi pot optar a accedir als estudis de Grau Superior que es poden cursar, a Catalunya, a l’ESMUC, el Taller de Músics i el Liceu (tots 3 a Barcelona).
 
Per accedir al Grau Professional, cal superar una prova d’accés que està regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Aquesta prova es fa a L’Intèrpret.

Pla d'estudis

Àrea d’instruments de l’orquestra:
Corda fregada, vent fusta, vent metall i percussió.
Flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxòfon, violí, viola, violoncel, contrabaix i percussió.
 
PE area orquestra
 
 
Àrea d’instruments polifònics.
Piano i guitarra.
PE instruments polifonics
 
 
 
Àrea d’instruments de música moderna i jazz.
Guitarra elèctrica i baix elèctric.
PE area moderna i jazz
* Cal escollir entre fer instrument complementari o educació del cos. La resta d’assignatures cal cursar-les obligatòriament.

Proves d'accés curs 2020/21

Per accedir al Grau Professional cal superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.
Podeu ampliar aquesta informació a la web del Departament d'Ensenyament.
 
La prova d’accés consta de dues parts diferenciades que es realitzen en dies diferents.
1. Llenguatge musical.
2. Instrument.
 
INSCRIPCIONS CURS 2020/21.
El període d’inscripció per al curs 2020/21 és del 13 al 20 de maig (ambdòs inclosos).
Atesa l'actual situació d'emergència sanitària, la inscripció cadrà formalitzar-la fent arribar electrònicament la següent documentació:
- Fotografia de l’alumne.
- Fotografia del DNI o Llibre de Família de l’alumne i la targeta sanitària.
- Fotografia del DNI del pare, mare o tutor legal.

- Fer el pagament de les taxes d’inscripció i examen que són de 125 € al núm. de compte ES02-2100-0336-6502-0014-4712 i adjuntar el comprovant.
Aquesta documentació l'heu de fer arrribar al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. . Si teniu qualsevol dubte enbs podeu trucar al 973263906
 
PLACES OFERTADES.
Les places ofertades per al curs 2020/2021 són 15 per cada un dels sis cursos del grau professional, per a totes les especialitats.
 
PROVES
.
La prova d’accés al primer curs de llenguatge musical es farà el dilluns 22 de juny de 2020,a les 10:00 hores.
Les proves es faran seguint totes les mesures de seguretat i higiene recollides al protocol de seguretat i higiene de L'Intèrpret.
La resta de proves de llenguatge, així com les d’instrument, s’organitzaran a partir de l'endemà del dia de la prova d'accés al primer curs.
 
PUBLICACIÓ DE LES NOTES.
Les qualificacions obtingudes pels aspirants es penjaran al tauler d'anuncis. La relació definitiva d'alumnes admesos es publicarà més tard al tauler d’anuncis.
 
RECLAMACIONS.
Si hom ho creu convenient, podrà presentar per escrit una reclamació després de la publicació de la llista provisional d’alumnes admesos.
 
PERÍODE DE MATRICULACIÓ.

Els alumnes admesos formalitzaran la matrícula en el termini que marcarà el Departament d'Ensenyament, a la secretaria de L’Intèrpret o de manera telemàtica.
 Per a formalitzar-la, caldrà omplir el full de matrícula i pagar els drets de matrícula, que per al curs 2020/21 són de 110 €.
 
PROGRAMES PER ESPECIALITATS DE LES PROVES D'ACCÉS.

Els aspirants a primer curs de grau professional es regiran pels documents emesos per la Generalitat.
Podeu ampliar la informació a la web del Departament d'Ensenyament.
 
 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Si un cop realitzades les matriculacions queden places vacants es realitzarà una convocatòria extraordinària. Aquestes proves es faran els primers dies de setembre.
Per a la resta de cursos podeu consultar i descarregar els següents PDF's:

Horaris

Per tal de donar resposta a les demandes de l’alumnat i les seues famílies i permetre una millor compatibilització dels estudis musicals i els ordinaris, a L’intèrpret hem adaptat l’horari de les classes i oferim la possibilitat de cursar les assignatures en horari intensiu (divendres tarda i dissabtes al matí).
Una mesura innovadora que facilita la incorporació de l’alumnat de fora de la ciutat de Lleida.
 
Horari entre setmana: L’horari es reparteix entre dilluns i divendres. Les classes són a partir de les 18 o 19 hores i les individuals o la música de cambra es poden cursar, també, al matí o migdia.
 
Horari compactat de cap de setmana: Aquesta opció està especialment pensada per a la gent que s’ha de desplaçar, és a dir de fora de Lleida. Les assignatures es concentren entre el divendres a la tarda i el dissabte al matí.
 
exemple horari compactat

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .